نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز - اردیبهشت 96

  • نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز - اردیبهشت 96

  • تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
  • نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز - اردیبهشت 96 با حضور نماینده محترم شرکت آلکواستون جناب آقای رحیمی و قائم مقام شرکت آلکواستون جناب آقای برقعی