ایستگاه مترو دانشگاه (تهران)

  • ایستگاه مترو دانشگاه (تهران)

  • کارفرما:شهرداری تهران - مترو خط 6
  • رنگ:مسی - نقرآبی - سیلور - شامپاین - قرمز - مشکی
  • متراژ پروژه:8000
  • تحویل پروژه: سال 1397