جایگاه سوخت مرزن آباد

  • جایگاه سوخت مرزن آباد

  • کارفرما:شرکت پترو خزر
  • رنگ:سیلور شاین کد 711 و قرمز نانو کد 727
  • متراژ پروژه:5800
  • تحویل پروژه: سال 1395