خط 6 مترو تهران

  • خط 6 مترو تهران

  • کارفرما:شهرداری تهران
  • رنگ:مسی - سیلور نانو - نقرآبی - مشکی
  • متراژ پروژه:18000
  • تحویل پروژه: سال 1398