ساختمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهران

  • ساختمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهران

  • کارفرما:سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • رنگ:715 - 725
  • متراژ پروژه:3200
  • تحویل پروژه: سال 1396