ساختمان پزشکان نسیم (زنجان)

  • ساختمان پزشکان نسیم (زنجان)

  • کارفرما:ساختمان پزشکان نسیم
  • رنگ:طرح چوب - سفید
  • متراژ پروژه:2840
  • تحویل پروژه: سال 1398