شرکت فولاد غدیر نی ریز

  • شرکت فولاد غدیر نی ریز

  • کارفرما:شرکت فولاد غدیر نی ریز
  • رنگ:سفید شاین 713 - نارنجی شاین 709 - دودی 757
  • متراژ پروژه:2448
  • تحویل پروژه: سال 1395