مجتمع تجاری اهواز

  • مجتمع تجاری اهواز

  • کارفرما:-
  • رنگ:طلایی آیینه ای - سفید شاین
  • متراژ پروژه:1100
  • تحویل پروژه: سال 1398