مجتمع داروسازی اکتوورکو ACTOVERCO

  • مجتمع داروسازی اکتوورکو ACTOVERCO

  • کارفرما:ACTOVERCO
  • رنگ:Silver - Gray
  • متراژ پروژه:12000
  • تحویل پروژه: سال 1397