مجتمع کاشی و سرامیک قادرزاده (سردشت)

  • مجتمع کاشی و سرامیک قادرزاده (سردشت)

  • کارفرما:آقای قادرزاده
  • رنگ:سفید - قرمز
  • متراژ پروژه:1800
  • تحویل پروژه: سال 1398