پروژه مجتمع تجاری اداری (ارومیه)

  • پروژه مجتمع تجاری اداری (ارومیه)

  • کارفرما:
  • رنگ:سفیدشیری - دودی
  • متراژ پروژه:2120
  • تحویل پروژه: سال 1396