دعوت از همکاران و مجری های محترم به نمایشگاه صنعت و ساختمان شهرکرد

 دعوت از همکاران و مجری های محترم به نمایشگاه صنعت و ساختمان شهرکرد


نمایشگاه صنعت ساختمان شهرکرد
مکان: محل دائمی نمایشگاههای استان
زمان :۲ لغایت ۶ مردادماه ۹۶ ساعت ۱۶ الی ۲۲

تاریخ درج: 1396/05/02