درخواست ضمانت نامه

فرم درخواست ضمانت نامه

تمامی اطلاعات قید شده در فرم، عیناً در ضمانت نامه درج میشود.
* نام و نام خانوادگی
شرکت
* تلفن ثابت
تلفن همراه
* پست الکترونیک
* آدرس پروژه
توضیحات

تصاویر (با برچسب - بدون برچسب)

تصویر
تصویر
تصویر

متراژ پروژه ( به تفکیک رنگ)

* کد رنگ
* متراژ


رنگ متراژ حذف

*کد امنیتی: