ALCOSTONE اولین تولیدکننده ورق کامپوزیت ضدحریق FR

 ALCOSTONE اولین تولیدکننده ورق کامپوزیت ضدحریق FR

آلکواستون ALCOSTONE با تولید ورق کامپوزیت ضدحریق FR طبقه بندی B1 و A2 گام بلندی را در تولید ورق نمای کامپوزیت ساختمانی برداشته و این محصول را برای اولین بار به شما مشتریان گرامی و بازار ایران عرضه می نماید.

مرجع خبر:
تاریخ درج: 1396/04/04